Thomas Von Wachenfeldt

Thomas, 39 år, är född och uppvuxen i Bergsjö. Hans första läromästare var Per Westrin och O’ Tôrgs-Kaisa Abrahamsson, varefter Thomas studerade klassisk violin på Bollnäs folkhögskola och Musikhögskolan Ingesund. Därefter har Thomas disputerat i Musikpedagogik vid Luleå tekniska universitet och arbetar idag som forskare och lektor vid Umeå universitet. Thomas har även genomfört omfattande forskning på traditionsmusiken från Nordanstig, vilket utmynnat i både populärvetenskapliga och akademiska publikationer. Thomas är sedan 2002 riksspelman och konserterar och håller kurser runt om i Sverige och även utomlands. Hans främsta förebilder är Hultkläppen, Viktor Öst och Jon- Erik Hall, men även nu levande musiker som Nils-Eriks Sparf, Ulf Störling och Jordi Savall.

Polska efter Hultkläppen, framförd av Thomas von Wachenfeldt. Lyssna här…

FÖLJ MIG

Utblick FotofotografMicke Andersson

Människan i fokus.

KONTAKT

T: 070-27 97 393

E: info@fotograf-hudiksvall.se