Jesse Ljung

Jesse, 26 år, är född i Hassela och började spela fiol i 14-årsåldern. Han har sedan början främst intresserat sig för den norrhälsingska spelmansmusiken och har gjort omfattande dokumentationsarbete kring densamma. Jesse har arbetat som fiollärare inom den fria folkbildningen och är examinerad gymnasielärare i Historia och Samhällsvetenskap. Ljung är även aktiv i föreningslivet och har varit ordförande i Nordanstigs spelmanslag och är idag ordförande i Hälsinglands spelmansförbund. Jesse verkar ofta runtom i Hälsingland och annorstädes som solospelman eller tillsammans med De 4 Kläpparna.

Polska efter Frid-Dánel Johansson, framförd av De 4 Kläpparna. Lyssna här…

FÖLJ MIG

Utblick FotofotografMicke Andersson

Människan i fokus.

KONTAKT

T: 070-27 97 393

E: info@fotograf-hudiksvall.se