Bengt Högerberg

Bengt, 80 år, är född och uppväxt i Borgsjö som son till den berömda storspelmannen Anton Högerberg. Som ung ville han helst spela swing på klarinett, men började till slut spela folkmusik på fiol. Han lärde sig spela av sin far och via självstudieböcker. Trots att Bengt bott större delen av sitt liv i Nordanstig har han vidmakthållit sin egen låttradition från Medelpad. Dock har han sedan 1960-talet varit en mycket betydelsefull och uppskattad kamrat i Nordanstigs spelmanslag och hans repertoar av spelmanslåtar är synnerligen omfångsrik. Under sitt yrkesverksamma liv tjänstgjorde Bengt som kommunsekreterare i Nordanstigs kommun.

Brudlåt från Liden. framförd av Bengt Högerberg, Thomas von Wachenfeldt och Isak Björklund. Lyssna här…

FÖLJ MIG

Utblick FotofotografMicke Andersson

Människan i fokus.

KONTAKT

T: 070-27 97 393

E: info@fotograf-hudiksvall.se